Värderingar

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Passion innebär för oss intensiv hängivelse och entusiasm för utveckling. Vi jobbar för hjälpa människor, team och företag att hitta motivationen och passionen. Forskning har visat att företag skulle kunna öka sin produktivitet med cirka 30 procent, genom att fokusera mer på attityd och passion än på siffror och oinspirerande planer. Vi anser för om man verkligen vill lyckas så måste man vara motiverad och passionerad för att vara uthållig.

Utveckling på en personlig nivå handlar om att bli en bättre människa på alla sätt och vis. Mer framgångsrik och självsäker, starkare, lyckligare, mer effektiv och produktiv. För team och organisationer handlar det om att utvecklas till väl fungerande och effektiva organisationer som når de gemensamt uppsatt målen. När det kommer till företag är utveckling, kreativitet och nytänkande är något som är viktigt att det kan vara värt miljoner om de används på rätt sätt.

Hållbara innebär att allt vi utvecklar ska var uthålliga och hållbart ur ett socialt, ekonomiskt samt ekologiskt perspektiv.

Resultat betyder för oss att våra insatser alltid ska kopplas till våra kunders mål, vilket gör det möjligt att utvärdera vårat arbete. Vi tar aldrig över ansvaret från dig som kund utan vi hjälper dig/er att finna möjligheter för att få ett hållbart resultat.

Helt innebär att vårt perspektiv alltid är holistiskt och det skiljer sig inte oavsett om vi arbetar med människor, organisationer eller företag.

Enkelt står i vår värld för att kunden ska inte behöva lära sig olika komplicerade modeller eller metoder, utan vi står för kunskapen och kompetensen så våra kunder kan fokusera på att nå resultat.