NLP – Neuro Lingvistisk Programmering

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Vad är NLP?

NLP står för Neuro Linguistisk  Programmering.
Neuros  står för  tankar, lingvistik hänvisar naturligtvis till språket och programmering står för våra invanda mönster och scheman som det kallas i Kogntivi beteende Terapi. NLP Kan enkelt förklaras som praktisk psykologi där man använder olika delar får de olika psykologiska disciplinerna.

NLP är en metod som skapades i mitten av 1970-talet av Richard Bandler, matematiker och terapeut, och John Grinder, lingvistiker, när de studerade vad som gör vissa personer framgångsrika. Frågan de ställde sig var :”Vad är det som skiljer att vissa  människor kan bli framgångsrika på flera plan och andra klarar inte av att göra något rätt.

Genom att studera och kartlägga några mästare i att påverka människor i en positiv riktning kunde Bandler och Grinder finna möster i dessa mästares metoder, mönster som kan läras ut till andra genom användning av tekniker och färdigheter, så att andra kan bli lika framgångsrika.

NLP har kommit att utvecklas till en av de största och mest utvecklade psykologiska modellerna i världen. Det är också ett av de snabbast växande kommunikations- och förändringsverktygen idag.

Till skillnad från olika terapiformer, som oftast ägnar sig åt uppkomsten av problemen fokuserar NLP på att snabbt och effektivt jobba framåt för att uppnå varaktiga  och hållbara resultat.

 

”Om du fortsätter göra som du alltid gjort, kommer du få samma resultat som du alltid fått”

 

Med NLP kan du ändra ditt sätt att tänka. Du kan skapa effektiva verktyg för att ta fram de styrkor du behöver just då och nu. Dessa styrkor påverkar hur du upplever din tillvaro och ditt liv.

Vill du läsa några bra böcker om NLP kan jag rekommendera följande:

”Din gränslösa styrka” av Anthony Robbins
”Introduktion till NLP” – Joseph O’Connor och John Seymor