Myers-Briggs Type Indicator

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Vad är MBTI?

Myers Briggs Type Indicator, MBTI, är ett instrument och frågeformulär utformat för att åskådliggöra Jungs teorier och  kunna använda dessa torier i vardagslivet.

MBTI  är ett verktyg för att underlätta kommunikationen mellan människor genom att skapa en ökad förståelse för olikheter. Vidare är målet att skapa insikt om att det inte handlar om rätt eller fel utan helt enkelt om att vi är olika som personer och individer. Den ökade insikten om att vi har olika sätt att utrycka oss i kombination med att man i en organisation ökar förståelsen leder MBRI att man  bygger möjligheter att kommunicera utan skapa konflikter och  trigga olika försvarsmekanismerna. Genom ökad förståelse för andra personer i gruppen  så är det möjligt att se värdet av olikheter som då kan nyttjas för att lösa uppgifter och nå uppsatta mål i stället för att skapa problem.

Katharine Cook Briggs och Isabel Briggs Myers  skapade MBTI  40- talet och har efter drygt 75 års forskning, utveckling och användande nyttjats av miljontals människor runt om i världen.

Vad är nyttan?

MBTI kan hjälpa dig:

  • att få ökad självkännedom
  • att förstå vad som motiverar dig
  • identifiera dina naturliga styrkor
  • identifiera sin utvecklingsområden
  • öka din förståelse för människor som är olika dig själv
  • utveckla ditt samarbete med andra

För vem?

MBTI kan användas för utveckling av:

• enskilda individer • ledare
• grupper
• organisationer