Mental träning

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Vad är mental träning? 

Woman Meditating

Orden mental träning avslöjar det är uppbyggt av två delar där den ena delen har med  tankeverksamhet att göra och sen andra delen skvallrar om  att det har med träning att göra. Den första delen är den grundläggande mentala träningen och den består av olika avslappnings- och med­itationstekniker och syftar till att träna upp förmågan till effektiv återhämtning men ska också leda till att man blir mer mer mottaglig för jobba med positiva målbilder. I dagens samhälle så utsätts vi för ständiga utmaningar och förändringar, detta leder fram till stress och nedbrytning av kroppen. Genom att regel­bundet träna mentalt kan vi rensa bort stress och därigenom må och fungera bättre.

Nästa del av den mentala träningen består i att jobba med vårat undermedvetna för att förändra våra tankar, känslor och beteenden. Den målinriktade mentala träningen handlar om att förmedla positiva budskap till det undermedvetna. Kommunikationen med det undermedvetna sker med hjälp av visualiseringaroch affirmatio­ner.

Vad kan mental träning ge dig?

  • Förbättrad fysisk och psykisk hälsa
  • Ökad arbets- och livsglädje
  • Bättre självkänsla och självförtroende
  • Ökat självförverkligande och förbättrad självkännedom
  • Mer positiv attityd till tillvaron
  • Ökad arbetsförmåga och förbättrade studieprestationer
  • Förbättrade sociala relationer
  • Ökade förutsättningar att uppnå sina livsmål

Är du intresserad att veta hur mental träning kan hjälpa just dig?

Kontakta oss