Insights- Personlighetsprofil allmän inriktning

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Förstå dig själv och andra

Få en djup insikt om dig själv och dina kolleger. Upptäck dina arbetspreferenser och ditt beteende. Lär om hur man anpassar och samspelar med andra för att skapa starka och effektiva relationer.

 

Insights Discovery är idealisk om du vill:

 • förstå ditt unika ”jag”
 • utveckla din kommunikation med andra människor
 • förbättra dina privata såväl som dina yrkesmässiga relationer

Hur profilen fungerar

Insights Discovery använder en enkel modell bestående av 4 färger för att förstå en individs unika preferenser. Baserat på svar du gör i ett formulär online mäter vi dina preferenser. Dina svar genererar en personprofil (preferensprofil) på över 20 sidor som identifierar dina styrkor och dina utvecklingsområden.

Insights Discovery har sina rötter i den schweiziske psykoanalytikern Carl Jung. Systemet utvecklas och valideras löpande av vårt forskarteam för att garantera att det alltid mäter exakt vad det ska mäta och att profilmottagaren får djupa insikter om sig själv.

Vart den kan leda

Insights Discovery hjälper dig att bättre förstå vem du är och hur du fungerar med andra. Du får djupa insikter som betyder att Discovery kan hjälpa dig till utvecklingsområden du aldrig hade förväntat dig.  Från individuell coaching till teamutveckling och förbättrade förmågor avseende sälj och ledarskap. Möjligheterna är oändliga.

Varje Discoveryprofil ger information om individens styrkor och svagheter, kommunikationsstil och bidrag i teamsamarbete. Varje profil innehåller förslag till utvecklingsområden som direkt kan tillämpas i vardagen. Ytterligare kapitel finns för att stödja  kunskap och utveckling inom en rad olika områden.

 • Påbörja ett ledarskaps-eller managementprogram genom att använda ”Ledarskapskapitlet”
 • Använda kapitlet ”Personlig utveckling” för att sätta upp mål som en del av ett coachingprogram i personlig effektivitet
 • Förbättra prestationerna hos en säljare genom att använda kapitlet ”Nycklar till framgångsrik försäljning” i utvecklingen av dennes säljprocess
 • I en rekryteringsprocess tränga in i en intervjuperson genom kapitlet ”Intervjufrågor”

Använda Insights Discovery som en del av ett större utbildningsprogram

Insights Discovery är grundstenen i allt vad vi gör. Den enkla grunden i form av fyra färgenergier kan användas för att utveckla skräddarsydda lösningar som möter dina unika affärsbehov.
Exempel på lösningar:

 • Förbättra kommunikation och samarbete: lär dig hur ditt team, avdelning eller organisation kan arbeta effektivare i ett  program med work shops med Insights Discovery.
 • Förbättra individuell effektivitet: Insights Discovery kan, som en del av ett coachingprogram, användas för att identifiera styrkeområden och hjälpa till att utveckla en skräddarsydd målplanering för varje individ.
 • Utveckla ledare och säljare: använda förståelsen för preferenser för att kartlägga individuella och kollektiva styrkor och avgörande affärsmannskap.
 • Ta din självinsikt till nästa nivå: Insights Discovery Full Circle är det perfekta komplementet till Discoveryprofilen och ger medarbetare, chefer och kunder möjlighet att ge feedback till en invidivid.

 

Validerad modell:

Insights Discovery är validerad av British Psycholgy Association som ett psykometriskt verktyg med högsta validitet. Läs mer om på vår globala hemsida.

 

Insights’ program är:

 1. Enkla: enkla att förstå och att komma ihåg – så att alla direkt kan använda vad de lärt sig.
 2. Universella: de talar till alla – hela din organisation kommer att fångas av Insights magi.
 3. Djupt insiktsfulla: de tar dig till platser som du aldrig hade förväntat dig.
 4. Positiva: vårt stödjande språk är så engagerande att det ger kraft till positiv förändring hos människor
 5. Roliga! Energifyllda och levande Energetic and vibrant upplevelser som skapar verklig spänning.