Insights Discovery

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

I samarbete med er utvecklar och levererar vi lösningar som ökar den individuella effektiviteten. Det nära samarbetet garanterar lösningar till just era behov och mål.

Vårt arbete baseras på Carl Jungs teori om att all förändring och utveckling börjar inifrån. Det är denna princip som understöder vår metod för Individuell Effektivitet.

Steg 1: Vem är du? Lär känna dig själv. Till din hjälp får du en Insights Discovery personprofil som på över 20 sidor beskriver ditt beteende, dina starka och svaga sidor, ditt bidrag till teamsamarbete, hur man ska kommunicera effektivt med dig, eventuella ”blinda fläckar” du har i ditt beteende.

Steg 2: Känn igen andra persontyper: Varför de beter sig andra som de gör? Hur känner man igen andra persontyper och vad utmärker dem?

Steg 3: Anpassa sig och kommunicera: Lär dig hur du praktiskt kan anpassa din unika kommunikationsstil till andra persontyper – i synnerhet de om är din egen motsats.

Steg 4: Vidta åtgärder: Utifrån de insikter du får om din egen stil och andras stil – vilken är din nyckelåtgärd för att kommunicera effektivare? Vi hjälper dig att sätta upp ett insiktsfullt mål för din individuella kommunikation och Insights G-wave-metodik hur du ska nå målet.

På individ nivå jobbar vi med