Livscoachning

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Livscoaching handlar om att få en bra balans mellan jobb och fritid men  också att undersöka vad som leder till meningsfullhet i livet. Tillsammans undersöker man vad som verkligen motiverar dig och vad dina värderingar är samt och utvecklar en strategi för att du ska få ett liv som är i balans och är meningsfullt.. Ämnen som kan komma upp är t.ex. självkänsla, självförtroende, kommunikation, förbättra relationer eller stresshantering. Målet med livscoaching är att få harmoni i livet.

I livscoachning jobbar vi med:

 Så här kan det gå till: 

Det finns inga metoder som passar bättre eller sämre i en generellt eller specifikt beskriven situation – Man måste vara där för att utvärdera vilken metod som lämpar sig bäst just då.

Det första möte tar cirka en och en halv timme för att bekanta sig med varandra och att prata om på vilket sätt coachen kan bidra.

Sedan ser man  till att få ordning på formalia dvs skriver kontrakt (coachingavtal), bestämmer formerna för coachingen, hur ofta, hur länge, syfte med coachingen. Sedan urdersker man vad som är målet med coachingen? Alldeles oavsett situation upprättas  en målbild som gör det väldigt tydligt vad som är målet med coachingen. Dedan genomförs en kartläggning  av värderingar (t.ex. ansvar, humor och professionalism)  och jämförs med hur väl de stämmer in med med målbilden. I caohing så undersökt om målet är önskvärt och om  kostnaden för att ta sig till målet rimlig, Vad ska genomföras för att nå målet, och varför har inte målet redan uppnåtts?  Vad har har prövats tidigare? Vilka hinder finns och hur kan man eliminera dem? Slutligen väljs strategi och och vi undersöker vilka resurser du behöver för att nå målet. Genom en ordentlig resursinventering kan vi avgöra om vem eller vilka (professionellt, familjen, vänner mm.) kan hjälpa till för att uppnå målet. Sedan skris det en handlingsplan. Nu är det dags att ge sig ut i verkligheten och börja genomföra det som tagits fram i handlingsplanen. Samtidigt så är man medveten om de  faktiska effekter och resultat som det nya beteendet innebär. Hur väl stämmer resultatet med målet, behöver målet ändras, har nya möjligheter dykt upp? Skall coachingen fortsätta?