Karriärscoachning

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Vill du avancera uppåt, utvecklas i din nuvarande roll, byta till en annan typ av tjänst eller byta arbetsgivare?

Vet du att du kan mer, vill mer men är osäker på hur du kommer vidare?

Är du redo för en förändring?

Som karriärcoach hjälper coachen till så att du kan få struktur på dina tankar och idéer. Tillsammans arbetar man fram en personlig karriärplanering genom att fokuserar på vad personen behöver för att ha ett motiverand, stimulerande och utvecklande arbete i framtiden. Coachen hjälper till att åskådliggöra styrkor och lägger upp en handlingsplan och strategi för att du ska nå dina mål.

Karriärcoaching passar både när man vill avancera på sitt befintliga jobb men också när man vill byta yrke. Ibland är det lätt att fastna i en yrkesroll eller är det är svår at veta vilka karriärvägar som finns. Valmöjligheterna tycks vara hur oändliga   ch det kan vara svårt att ta sig loss ur gamla mönster speciellt när man inte riktigt vet vart man vill.

Så här går det till

Vi träffas en timme i veckan i fem veckor, och du kommer att få hemuppgifter mellan träffarna.

Vi börjar med en kartläggning av dina tidigare erfarenheter och kompetenser. Därefter går vi igenom dina mål och skapar en målbild för var du vill vara.  Därefter får du genomföra en Insights Discovery person-analys som ger värdefull information om hur du är som person. Du får både muntlig återkoppling och en skriftlig rapport över testresultatet.Sedan granskar vi och vässar både cv och personliga brevet. I programmet ingår även jobbintervjuträning med din karriärcoach