Chef/ Ledarcoaching

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Är du ny i din ledarroll ? Eller vill utveckla ditt ledarskap?

Vill du hitta balansen mellan arbetet och privatliv? Eller vill du utveckla ditt företag?

Vi har alla olika utmaningar som ledare och chefcoaching gör det möjligt för just dig att utveckla din egna personliga ledarstil. Genom att du får en större kunskap och medvetenhet om dig själv både i din yrkeroll men även som människa kan du sätta både privat och yrkesmässiga  mål. Genom din coach ökar du medvetenheten och hittar vägen hur du ska uppnå målen.

Du kanske vill bli bättre på att planera, strategier, kreativitet eller relationer i arbetet. Oavsett vad som är aktuellt för dig kommer dina insikter om dig själv och andra människor fördjupas. Du som blir coachad blir hjälpt att se saker i  nya perspektiv. Samtidigt får du ett verktyg för att själv ha ett mer coachande förhållningssätt till dina medarbetare.

Chefscoaching är ett individuellt ledarutvecklingsprogram och kan vara komplement  till andra ledarutbildningar.

Hur går chefscoachningen till?

Chefscoachningen inleds med ett planeringssamtal på cirka en timme där vi kartlägger dina behov och mål.

Utifrån det samtalet föreslår coachen det program som passar dig och din bakgrund bäst.

Ett vanligt upplägg av  chefscoaching är sex träffar á 1 timme med 2 – 5 veckors mellanrum.

Chefscoachingen fokuserar på de aktuellautmaningar eller projekt som du som ledare står inför.

Övningar fördjupar insikter om dig själv och ger dig möjlighet att tränar upp nya handlingssätt samt löpande feedback från coachen ger konkret återkoppling på dina beteenden.  Du får stöd att identifiera handlingsalternativ och bli medveten om hur du stödjer eller stoppar dig från aktiva val och handling.