Ardors mentala gym

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Ardors metala gym har till syfte att utveckla ditt personliga ledarskap. Träning för dig som vill ha ett långsiktigt resultat med erfarna tränare som använder både välbeprövade metoder fast också den senaste forskningen för att skapa ett hållbart resultat. Vi har både öppna och skräddarsydda lösningar anpassat efter just ditt behov.

Den återkommande träningen är det som är styrkan i Ardors mentala Gym. Hur ofta går du på ett vanligt träningspass och tänker jaha nu har jag gjort det här nu behöver jag inte gå hit något mer? För att få bestående förändringar måste man ständigt jobba med dessa delar och genom att delta i Ardors Gym så får du verktygen för att skapa ett bättre liv och kan leda dig själv till   hälsa, goda resultat och balans genom en ökad förståelse och rätt användning av sina egna resurser.

Exempel på innehåll som ingår i utbildningen och träningen:
• Hur skapar man positiva och tydliga mål
• skapa en värdegrund som du lever i samklang med
• Kraftfulla föreställningar om dig själv, omgivningen och om livets mening
• Lär dig hantera  rädslor , hinder och motstånd
• Skapa fokus som leder dig i rätt riktning och skapar energi
• Hur tar du medvetna val? Vilka mönster har du och vad kan du göra åt dem.
• Våga gå utanför trygghetszonen.
• Bli lyckligare genom  medvetne närvaro och situationsanpassad anspänning