Grundläggande Projektledning

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Grundläggande Projektledning

Bemästra grunderna i projektledning, få den kunskap du behöver för att lyckas med dina projekt.

 • Se stora, omedelbara förbättringar i ditt arbete.
 • Upplev ett helt projekt från start till slut.

På denna projektledarutbildning kommer du att lära dig att:

 • Använda projektledningens grundläggande färdigheter, begrepp och metoder
 • Koppla projektmålen till intressenternas behov
 • Skapa en projektplan
 • Utarbeta aktivitetsnedbrytningsstrukturen (WBS)
 • Sätta realistiska, mätbara mål och säkerställa positiva resultat
 • Beräkna projektkostnader och tidsplaner med hjälp av enkla, beprövade metoder
 • Upprätta ett tillförlitligt system för projektstyrning

Kursbeskrivning

Denna omfattande kurs är utformad för att ge dig gedigna kunskaper i projektledning. Du får grunden, erfarenheterna, metoderna och verktygen för att kunna leda varje fas i projektets livscykel. Du lär dig sätta mål som är knutna direkt till intressenternas behov, få ut det mesta av projektgruppen och att använda de senaste projektledningsverktygen för att få projektet färdigt i tid och inom budget.

Du lär dig också att hantera projektledningens färdigheter genom fallstudier och en rad praktiska erfarenheter som du kan tillämpa i ditt eget arbete. Denna kurs ger dig en omfattande erfarenhet av projektledning, från den tidiga fasen av kravdefinition och utarbetandet av en aktivitetsnedbrytningsstruktur (WBS) till ändringshantering och avslutning av projekt.

Efter kursen får du med dig en låda med nyttiga projektverktyg och projektmallar som du kan använda direkt i dina egna projekt.

Kursöversikt

 

 1. Projektledningens grunder
  1. Vad är projekt?
  2. Varför projektledning?
  3. Projektcykler
  4. Faktorer som påverkar projektet
  5. Intressenter
  6. Projektledningsprocesser
  7. Projektledarens ansvar
 2. Initiera projekt
  1. Företagsledningen och deras roll
  2. Behovsanalys
  3. Val av projektkriterier:
   • Strategiska
   • Organisatoriska
   • Kärnkompetens
   • Risk
  4. Skapandet av s.k. SMART-objektiv:
   • Specific
   • Measurable
   • Agreed to
   • Realistic
   • Time-constrained
  5. Definition av projektkrav
  6. Projektdirektiv
  7. Projektets kravspecifikation
 3. Planera projekt
  1. Projektets omfattning
  2. Aktivitetsnedbrytning (WBS)
  3. Generell uppskattning
  4. Tidsplanering
  5. Nätplan
  6. Påskyndning av tidsschemat
  7. Kostnadsstyrning
  8. Ansvarsmatrix
  9. Resursutjämning
  10. Riskplanering
  11. Upphandlingsplanering
  12. Kommunikations- och kvalitetsplanering
 4. Projektimplementering
  1. Referensplaner
  2. Att sätta ihop ett projektlag
  3. Organisationer och lagstrukturer
  4. ändringshantering
  5. Riskhantering
  6. Lägesrapportering
  7. Reserver
  8. Projektutvärdering
  9. Analys av resultatvärde (Earned Value)
 5. Avsluta projekt
  1. Verifiering av omfånget
  2. Administrativt- och kontraktavslut
  3. Samla in kunskaper/erfarenheter och överför dem till framtida projekt