Effektiv team management

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Effektiv team management

I ett team och projekt arbetar människor med olika kompetenser tillsammans för att lösa en gemensam uppgift. För att man ska kunna utnyttja gruppens samlade kompetens krävs att man förstår hur gruppen utvecklas beroende på vilka individer som ingår och sitt eget agerande som ledare. För att skapa ett fungerande och givande samspel behöver man kunna kommunicera, motivera, ge och ta återkoppling och hantera konflikter. Allt detta får du träna på i denna mycket praktiskt upplagda utbildning.

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till dig som leder människor i projekt/team, eller som arbetar i projekt/team, och som vill lära dig personligt ansvarstagande med fokus på kommunikation, återkoppling och konflikthantering i vardagssituationer.

Utbildningens fokus:

Under utbildningen får du utveckla din förmåga att bygga relationer och kommunicera för ett effektivt teamledarskap.

 • Hur ett team utvecklas i olika faser och hur du anpassar ditt ledarskap
 • Hur man kan tänka då ett nytt team ska sättas samman
 • Hur du kan arbeta med mål för att få ett högpresterande team
 • Hur du förebygger konflikter och möjliggör samarbete
 • Hur du kommunicerar för att utveckla relationer och ge återkoppling
 • Hur du ökar din självinsikt om ditt beteende som ledare

Kursen innehåller följande delar:

Ledarskap i projekt

 • Vad är ledarskap?
 • Projektledarens/teamledarens roll

Från grupp till team

 • Gruppens sammansättning och roller
 • Gruppens utveckling i olika faser
 • Nyckelfaktorer för högpresterande team

Motivation

 • Målet – det viktigaste av allt
 • Yttre och inre motivation
 • Att motivera teamet
 • Påverka beteende

Ledarskapsstilar

 • Olika kommunikationsstilar
 • Anpassa ditt ledarskap så att den uppfyller teamets behov
 • Förutsättningar för framgångsrik delegering
 • Det coachande ledarskapet

Mötesteknik

 • Olika typer av möten
 • Före, under och efter mötet
 • Beslut

Konflikthantering

 • Från olikheter till konflikt
 • Olika typer av konflikter
 • Hantera konflikter

Kommunikation och feedback

 • Nonviolent communication
 • Att ge och ta emot feedback
 • Förankring

Din egen utveckling som teamledare

 • Tips för tidsplanering
 • Tips för stresshantering
 • Framgångsfaktorer
 • Personlig handlingsplan