Snabbläsning

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Hur mycket effektivare tror du skulle kunna bli om du kunde fördubbla eller rentav tredubbla sin läshastighet utan att anstränga sig alltför mycket. Detta skulle underlätta enormt och spara mycket tid. För att förstå vilken potential du har ska vi berätta att en medelsnabb läshastighet är ca 250 ord/min, medan snabbläsarna läser ca 1000 ord i minuten. Att komma upp i 600-700 ord per minut går snabbt om du bara tränar målinriktat med din snabbläsning.

Snabbläsning är inte något mirakulöst verktyg som bara används av eliten. Snabbläsning är numera en nödvändig färdighet. Alla intresserade personer kan lära sig snabbläsning på två veckor! Gå en utbildning för att träna upp din läshastighet. Regelbunden träning kommer hjälpa dig att:

  • öka din läshastighet upp till 10 gånger;
  • förbättra din läsförståelse;
  • utvidga synfältet för läsning;
  • förbättra minnet;
  • öka din koncentrationsförmåga;
  • reducera tiden det tar för ögonen att fokusera på texten;
  • bli av med dåliga läsvanor (fastna på ord och hoppa tillbaka i texten);
  • bedöma kvaliteten på din nuvarande lästeknik;