Utbildningar

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Att söka nya vägar, öka sin kunskap och få en djupare förståelse för sig själv och andra är grundläggande drivkrafter för de flesta människor. Vill du arbeta aktivt med dig själv och dina möjligheter?

All vår utbildning bygger på erfarenhetsbaserad pedagogik, där deltagarna först använder sina egna upplevelser som bas för sitt lärande och därefter kompletterar sin förståelse genom teoretiska modeller, metoder och tekniker