Personligt ledarskap

Många svenskar säger att en av deras viktigaste delen är att de utvecklas på jobbet. Att sedan majoriteten svarar nej på på frågan om de faktiskt utvecklas är en konsekvens av att många inte tar ansvaret för sin egen utveckling.  Faktum är att personlig utveckling kommer inte utav sig själv, utan man måste jobba för att få en personlig utveckling,

När det kommer till det personliga ledarskapet så innebär det just att lära sig hur man ska ta ansvar leda sig själv genom livet.

Genom självförståelse och hur vi reagerar i olika sammanhang så kan vi utveckla en bättre självkännedom  som leder till ett bättre självkänsla och självförtroende.

En god självbild är grunden att påverka sitt liv och bli bättre i sin kommunikation och i förläggningen hantera konflikter. När vi förstår våra egna drivkrafter kan vi känna mer livsglädje, bli effektivare och vara mer motiverade.

Varför utveckla sitt personliga ledarskap?

 • Förstå dig själv bättre och  ökad självinsikt
 • Bli lyckligare genom att skapa harmoni och kongurens i med hur du vill agera och
 • Genom att förstå hur våra kognitiva mönster fungerar så kan vi skapa fler valmöjligheter i ditt beteende
 • få mer harmoni mellan det du säger och hur du lever, dvs autenticitet i livet
 • Du kan påverka din omgivning på ett positivt och aktivt sätt
 • Leder till mer livsglädje
 • skapar mer kreativitet och energi
 • förstå andra människors behov, reaktioner och känslor
 • förstå och minska inre stress
 • komma i kontakt med dina känslor och dina egna drivkrafter.
 • Positiv för hälsan och leder till ett friskare liv och en friskare kropp
 • Leder tillbättre relationer, och lära dig konflikterlösning
 • Förstå dina mål och avför samt hur du ska uppnå dem
 • Hitta dina egna värderingar – vad är viktigast för dig i livet
 • Blir en motiverad medarbetare som tar ansvar och känner glädje på jobbet.

Exempel på Verktyg för utveckling inom personligt ledarskap

Exempel på utbildningar utveckling inom personligt ledarskap

Personlig effektivitet