Ledarskapsutveckling

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Att vara ledare ställer ofta väldigt speciella utmaningar. Som ledare har man ständiga avbrott, trycket uppifrån och nerifrån, otillräckligt med tid, ensamhet, extrem stress och mycket mer. Genom att lära sig hantera detta genom olika metoder så kan man utveckla sitt ledarskap men också må mycket bättre och fungera bättre som ledare.

Arbetet börjar med att man gör en genomlysning av dagens arbetssituation. Genom denna genomlysning kan man hitta glädjeämnen och hantera de mindre mindre positiva delarna för reducera deras inverkan

 

Fördelarna med vår ledarskapsutveckling

  • Du blir tydligare i ditt ledarskap
  • Blir bättre på att fattar beslut.
  • Din självkänsla och ditt självförtroende stärks
  • Du får en förståelse för dig själv
  • Genom att förstår varför du reagerar som du gör så kan du förändrar ditt beteende.
  • förstå hur konflikter uppstår och lär dig hantera dem.
  • Bli en motiverad ledare som tar ansvar och känner glädje på jobbet.
  • Hitta en bra balans mellan yrkesliv och privatliv.

Exempel på verktyg inom ledarskapsutveckling

 

Exempel på utbildningar inom ledarskapsutveckling

  • Ledarskapseffektivtet- med utgångspunkt från Insights personlighetsprofil om ledarskap

Personlig effektivitet

Projektledning