Människa

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Woman with Arms in the Air
Personligt ledarskap

Många svenskar säger att en av deras viktigaste delen är att de utvecklas på jobbet. Att sedan majoriteten svarar nej på på frågan om de faktiskt utvecklas är en konsekvens av att många inte tar ansvaret för sin egen utveckling.  Faktum är att personlig utveckling kommer inte utav sig själv, utan man måste jobba för att få en personlig utveckling,

När det kommer till det personliga ledarskapet så innebär det just att lära sig hur man ska ta ansvar leda sig själv genom livet.

Genom självförståelse och hur vi reagerar i olika sammanhang så kan vi utveckla en bättre självkännedom  som leder till ett bättre självkänsla och självförtroende.

En god självbild är grunden att påverka sitt liv och bli bättre i sin kommunikation och i förläggningen hantera konflikter. När vi förstår våra egna drivkrafter kan vi känna mer livsglädje, bli effektivare och vara mer motiverade.

Läs mer→

Four business executives having meeting in boardroom
Ledarskapsutveckling

Att vara ledare ställer ofta väldigt speciella utmaningar. Som ledare har man ständiga avbrott, trycket uppifrån och nerifrån, otillräckligt med tid, ensamhet, extrem stress och mycket mer. Genom att lära sig hantera detta genom olika metoder så kan man utveckla sitt ledarskap men också må mycket bättre och fungera bättre som ledare.

Arbetet börjar med att man gör en genomlysning av dagens arbetssituation. Genom denna genomlysning kan man hitta glädjeämnen och hantera de mindre mindre positiva delarna för reducera deras inverkan

 

Läs mer→