Business model canvas

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Business Model Canvas är ett verktyg för att beskriva, analysera och designa affärsmodeller som blivit ett väl använt verktyg över hela världen. Ska man kort definiera en affärsmodell kan man säga att det är ”grunden för hur en organisation skapar, levererar och tar till vara värden”. Business Model Canvas är en kombination av struktur och kreativitet som utmanar befintliga modeller och tar fram idéer till förbättrade eller helt nya banbrytande affärsmodeller

Syfte

Att förstå hur väl vår framtida affärsmodell matchar med vad identifierade kunder vill ha och betala för och inom vilka delar som vi behöver förstå kunden bättre alt. ändra fokus i vår affärsmodell.

Att tydliggöra vilka förändringar bolaget behöver göra från där man står i dagsläget till att man kan uppnå önskad affärsposition.

Att få fram en handlingsplan som bolaget kan jobba utefter under tidsperioden för att uppnå sin önskade affärsposition.