Brainstorming

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Brainstorming är en teknik för att generera alternativa lösningar och möjligheter snabbt. Tekniken används för identifierar de mest intressanta eller viktiga idéer snabbt .

Brainstorming är särskilt användbart för att bryta sig ur etablerade tankemönster och utveckla nya sätt att se på saker. Det hjälper också att övervinna många av de problem som kan göra grupp problemlösning en svår eller otillfredsställande process.

Hur går det till?

Det finns ett stort antal brainstorming och idéskapande tekniker tillgängliga. I allmänhet fungerar det så att man har en facilitator som strukturerar gruppsessionen och ser till att föra diskussion och att alla få komma till tals. I framgångsrika brainstorming är det viktigt att inte ha för många människor eller fortsätta för länge(högst 12 personer och max en timme).

Att involverar olika människor med olika kompetens och perspektiv är viktigt för att få en bra brainstorming session. Olika kompetens och perspektiv ökar rikedomen  och kvalitén på idéerna.

Det kan vara bra att ha flera sessioner, där olika team kan titta på samma ämne eller frågra eller så kan samma team jobba med flera teman eller frågor. Det är viktigt att se till att en facilitator fånga upp idéer på ett synligt sätt som tillåter alla att se framsteg och se till konversationen stannar fokuserad.

Alla brainstorming sessioner och idéskapande tekniker är olika, dessa är några bra regler att komma ihåg.

• Avvakta med att värdera i idéerna

• Bygg vidare på andras idéer

• Fokus på ämnet

• En konversation i taget

• Uppmuntra vilda idéer.

syftar till :

• generera ett stort antal potentiella idéer

• Identifiera viktiga idéer att vidareutveckla

• Skapa en gemensam förståelse av potentiella möjligheter kring ett ämne eller tema.

Vad är resultatet?

Brainstorming och idéskapande tekniker kommer att resultera i en stor mängd idéer kring ett visst ämne. Dessa är sedan reduceras ner till ett antal centrala idéer som ska vidareutvecklas.