Användarkartläggning / användarresa

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

En användare kartläggning är en visuell representation av en användares resa genom en tjänst eller i användningen av en produkt, som visar alla olika interaktioner de har i samband med tjänsten eller produkten. Detta ger en möjlighet att se vilka delar av tjänsten och produkten fungerar väl för användaren (upplevelser av magi) och vad delar kan behöva förbättra (upplevelser av smärta). En användare kartläggning tar användarens synvinkel och förklarar deras faktiska upplevelse av tjänsten eller produkten.

Hur går det till?

Användarkartläggning bygger på utfallet av observationer och/eller tjänster- och produktsafaris. Dessa ligger till grund för användarkartläggningen som baseras på verkliga användarupplevelser snarare än abstrakta uppfattningar av hur tjänsten fungerar.

När man kartlägger en användares resa genom tjänsten eller vid användande av produkten, börjar med när de först bli medveten om tjänsten eller produkten till när de slutar nyttja tjänsten eller produkten.

Efteråt går man igenom  de olika användarnas resor där man definierar grupperar viktiga steg, t.ex. ”registrering” eller ”betalning”. Identifiera de olika beröringspunkter i varje steg – Där allt från människor, information, produkter och utrymmen – Identifieras.  Länkar eller luckor mellan beröringspunkter mellan tjänsten eller produkten kommer att avslöja sig själva under själva kartläggningen. För att få en helhetssyn på användarens upplevelse det kan det vara bra att arbeta i tvärfunktionella team. Några tjänster eller produkter kan ha olika typer av användare, med olika erfarenheter, och kräver flera resor.

Vad är resultatet?

En användarkartläggning är en visuell karta eller diagram, identifiera de viktigaste stegen, beröringspunkter och andra komponenter som utgör en användares upplevelse. Resan karta kan innehålla fotografier, illustrationer och citat att för att få den till liv. det kan också ha ett ytterligare skikt av förklaring av identifierade utvecklingsområden och möjligheter.

Syftar till att:

• Identifiera de viktigaste delarna i en tjänst

• Förstå sambandet mellan alla olika beståndsdel av en tjänst över tiden

• Identifiera problemområden i en tjänst eller områden där nya saker kan läggas till

• Skapa känslomässig förståelse för olika typer av användare.