Användardagbok

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Användardagböcker är en metod för att samla fördjupad kvalitativ information från användare genom att ge dem en sätt att registrera sina upplevelser.  Det sker genom att människor att berätta om sina egna liv i sin egen tid och förklara vad de gör under ett antal dagar eller veckor. Användardagböcker kan realiseras i många olika format men vanligtvis består av att man registrerar viss personlig bakgrundsinformation och en ”dagbok” för att fånga information hur man nyttjar tjänsten eller produkten över tiden. Denna grundläggande information kan kompletteras med ytterligare frågor eller uppgifter. I vissa fall kan man använda kameror eller annan utrustning för att samla visuell feedback.

 

Hur går det till?

Nyckeln till bra användardagbok är som med alla kvalitativa forskning, är att identifiera så att rätt personer att deltar. I allmänhet är en relativt liten grupp tillräcklig om den är rätt. Målet är att få mycket djupare information och insikter för att driva  utvecklingsprocessen framåt. Användardagböcker skapas utifrån ramen för

projektet och behov. Hur lång tid man för dagboken kan variera från några timmar till ett antal månader och beror på behoven i det enskilda projektet.

 

I allmänhet består användardagböcker av tre huvuddelar.

• Bakgrundsinformation som täcker namn, ålder, yrke, plats, familj, fritidsintressen och intressen, gillar och ogillar. Detta hjälper till att ge en viss förståelse för den person

 

• En dagbok avsnittet för användare att fylla i över en tid – precis som en dagbok men denna dagbok bör har ett antal uppmaningar eller frågor för att ge de som skriver dagboken en viss struktur. Det går också använda fotografi eller video för att dokumentera.

 

• Ytterligare frågor och uppgifter som ge stimulans till användarna att få mer insikt från dem på särskilda ämnen.

 

Vad är resultatet?

Användardagböcker levererar rik kvalitativ information om en grupp av användare över tid. De kan innehålla video och foton samt skriftliga beskrivningar hur man använt tjänsten eller produkten. Användardagböcker hjälper till att identifiera viktiga användarbehov och insikter och ge inspiration till utvecklingsteamet.

 

Syftar till att:

• Samla information om verkliga användarbehov

• Få förståelse och förstå vilka känslor som produkten eller tjänsten skapar

• Få en känsla av en användares liv under en längre tidsperiod.