Affärscoachning

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Affärscoacher coachar människor i deras professionella frågeställningar. Genom att jobba med chefer i företag men också att coacha grupper.

För att ett företag ska vara väl fungerande behövs medarbetare som är engagerade, välmående och har balans i livet. Programmet kan således även gälla medarbetare som behöver mer stöd i yrkesrollen och vill hämta ny motivation och engagemang. Med coaching får medarbetaren möjlighet att hitta sina styrkor, arbeta med nå uppsatta mål, lära sig prioritera rätt, reflektera över vardagen och förebygga stressrelaterade problem.

Varför affärscoachning

  • Som chef får du kartläggning av din avdelnings- eller ditt företags behov
  • Ni får hjälp med att hitta ett rimligt för er ekonomiskt mål
  • Du och dina medarbetare får insikt om hur ni kan uppnå det uppställda målet
  • Ni får hjälp med att verkligen uppnå målen eller komma så nära som möjligt
  • Försäljning kommer att öka
  • Effektiviteten kommer att höjas
  • Produktiviteten kommer att höjas
  • Motivationen blir högre
  • Relationerna på din arbetsplats blir bättre
  • Ledarskapet blir tydligare

Coaching för företag kan vara individuella samtal för medarbetaren men det kan även vara föredrag eller förläsning i grupp. Tillsammans arbetar vi fram den form som passar dina medarbetare och ditt företag.