Företag

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Affärsutveckling handlar om att skapa  konkreta resultat som får ert företag att växa och lönsamheten att öka.Tydlighet kring vart man ska som organisation och att ha gemensamma och tydliga mål för att nå dit. Det kan också handla om att skapa ett tydligt varumärke eller att medarbetarna ska se helheten ur ett affärsmässigt perspektiv, kunna agera som affärsmän och bidra till nya och bättre affärer. En väsentlig del av att utveckla affärerna är givetvis att utveckla själva säljet.

Ardor hjälper er hela vägen med strategi, sortiment, sälj- och marknadsföringskanaler och kundvård. Ni kan även välja en enstaka insats om det passar er bättre.

Arbetet börjar med en handfast genomgång av var ni befinner er idag och hur era behov ser ut.

Därefter gör vi en plan faktiska insatser.

När planen är bestämd  går vi raskt på genomföra planen

Det innebär att det inte blir några långa processer som tickar pengar ut.

Exempel på Verktyg

Affärscoachning

Insights personlighetsprofil- inriktning Säljeffektivitet

Den Briljanta utvecklingsmodellen – Produkt och tjänsteutveckling

Användarkartläggning/användarresa

Användardagbok

Tjänst eller produkt Safari

Användare skuggning

Användar Personas

Brainstorming

Projektsammafattning

Business model canvas

 

Utbildningar