Blogg

Ardor är passionerade när det gäller utveckling som skapar hållbara resultat helt enkelt!

Rätt kombination av motion och inlärning kan förbättra långtidsminnet.

running

 

Att motion är bra för din fysiska hälsa är vid det här laget väl etablerat men det är inte bara bra för din kropp det är även bra för din mentala hälsa. Motion förbättrar humöret , informationsbehandling och gör ditt tänkande mer flexibel .

Men vilken effekt har träning på minnet ? Tja , det beror på vilken typ av minne , eftersom den är uppdelad i två huvudsakliga typer: korta och långa .

Arbetsminnet

Korttids minne brukar av psykologer kallas för kallas ” arbetsminne ” av psykologer .

I arbetsminnet finner vi den information som ditt medvetna sinne processerar . Detta innefattar även hur man tolkar information som man just tagit till sig.  Till exempel om man har hört en mening försöker man tolka den och dra slutsatser om hur du uppfattar den.. Om man ska generalisera är det de saker som din hjärna arbetar på just nu .

Studier gjorda av McMorris visar att det finns ett visst samband mellan motion och  arbetsminnet . Efter 30 minuters träning , förbättrar människors arbetsminne . Studien visar dock att det kan vara så att noggrannheten sjunker något men att det kompenserats med en ökad snabbhet på arbetsminnet. ( McMorris et al . , 2011) .

Långtidsminnet

Psykologer definieras långtidsminne som något som har lämnat vårat medvetna arbetsminne och är något som man kan komma tänka på eller minnas långt senare .

Effekterna av träning på långtidsminnet har tidigare varit svåra att bevisa och  vissa studier  har visat fördelar medan andra inte visat någon effekt.

Fast nu har det kommit  en ny studie visar att motion  gynnar långtidsminne under vissa villkor ( Schmidt – Kassow et al . , 2013 ) .

I denna studie hade unga kvinnor försöker att lära sig nya ord, antingen efter eller medan de cyklade på en motionscykel .

Vad de fann var att det fanns en ökning till långtidsminnet när man lärd sig nya ord  under träning  men inte om lärandet skedde efteråt .

Studier föreslår att motionen skall vara förhållandevis låg intensitet annars blir hjärnan blir överstimulerad och fördelarna kan gå förlorade .Det finns ännu inga bevis att fördelarna är de samma för annan typ av inlärning eller  annan sorts motion men det är troligt att det finns ett positivt effekt på även annan inlärning.

Så om du försöker att lära sig ett nytt språk kan det vara värt att lyssna på dessa språk band medan du tränar låg intensivt.  Inte bara kommer du att hålla sig i form utan du kommer även ge dig själv en bättre chans att skapa starkare associationer till språket i ditt långtidsminne.  Kanske kombinera salsadans med spanska?

salsa

 

Leave a Reply