Kontakta oss nu!

Vår passion på är att utveckla människor, team och företag. Kontakta oss för en kostnadsfri nulägesanalys där vi tillsammans kommer fram till styrkor, förbättringsbehov och ev insats.?

human
Människa

Vill du utvecklas? Majoriteten av svenska folket svarar ja på den frågan.Känner du att du utvecklas? Majoriteten av svenska folket svarar nej på den frågan.

Faktum är att utveckling kommer inte utav sig själv, utan man måste jobba för att utvecklas, det är här Ardor kommer in.

Vill du lära dig att lägga energi på rätt saker, må bättre och prestera mera ?

Ardor kan ses som din personliga tränare i din personliga utveckling och ledarskap som hjälper dig att snabbt utvecklas och nå de resultat som önskar dig antingen som ledare över ditt eget liv eller i din roll som ledare av andra.

Vill du veta mer om vilka tjänster som Ardor kan erbjuda dig?

Läs mer→

team
Team

Att arbeta med utveckling av team och organisation är en viktig del i bygget av framgångsrika företag. Med en väl fungerande gruppdynamik lyfts den individuella förmågan och skapar ett team av högpresterande karaktär.

Framsynta företag inser att utveckling av människor  via arbetsplatsen är en självklar framgångsfaktor, att det är en investering och insats som kan mätas i kronor, i företagsanda och i arbetsplatsens attraktion.  Genom mer mer välmående medarbetar samt öka gruppens gemensamma styrka så utvecklas också företaget.

Vill du veta mer om vilka tjänster som Ardor kan erbjuda ditt team och organisation?

Läs mer→

company
Företag

Att ständigt jobba med utveckling är viktig för att driva hållbara och framgångsrika företag. Det handlar om att få lönsamhet i företagen. Ardor kan hjälp er att tydliggöra visioner och mål, samt att uppdatera / förtydliga affärsmodellen.

Ardor kan även hjälpa till utveckling av tjänster och produkter men också att effektivisera de interna och externa processerna, så era kunder upplever värdet med att göra affärer med just ert företag.

Vill du veta mer om vilka tjänster som Ardor kan erbjuda ert företag?

Läs mer→